Úvodná stránka Kontakty
NENECHAJTE ICH STÁŤ MIMO HRY A POŠLITE SMS

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 EUR. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná Pre viac informácií o fungovaní darcovskej sms prosím navštívte stránku www.darcovskasms.sk.

putac_futbal_dms_900

dms-barva72_199

je medzinárodná ochranná známka.Výhradným držiteľom práv k ich užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov

Ďakujeme za Vašu podporu!

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?