Úvodná stránka Kontakty
Deklarácia

Deklarácia neštátnych detských domovov združených v Združení zástupcov neštátnych detských domovov v SR, prijatá na Valnom zhromaždení 21. 6.2007
 
Neštátne detské domovy si uvedomujú, že najlepšia na výchovu dieťaťa je rodina, a preto vynaložia úsilie, aby prostredie, v ktorom sa starajú o deti, odkázané na náhradnú starostlivosť, sa svojimi priestormi ale najmä formami a metódami práce čo najviac priblížilo bežnému životu v rodine.
 
Neštátne detské domovy sa zaväzujú, že počet deti v jednej samostatnej skupine nepresiahne 10, s výnimkou nutnosti prijať ďalšie dieťa, ktoré už má v skupine svojho súrodenca.
 
Neštátne detské domovy neprijmú do samostatnej skupiny mladšie dieťa ako 3 roky, pri zohľadnení súrodeneckých väzieb. Ak sa nepodarilo toto dieťa umiestniť do pestúnskej rodiny, adoptívnej rodiny alebo do osobnej starostlivosti inej osoby ako rodiča, detský domov vyvinie maximálne úsilie aby toto dieťa bolo umiestnené do profesionálnej rodiny. Toto sa týka aj detí do 3 rokov veku, ktoré už sú umiestnené v samostatných skupinách.
 
Ak neštátne detské domovy nemajú k dispozícii pripravenú profesionálnu rodinu, alebo pestúnsku rodinu alebo inú formu náhradnej rodinnej starostlivosti, oslovia ďalšie detské domovy so žiadosťou o prijatie dieťaťa do ich profesionálnej rodiny.
 
Každý člen Združenia neštátnych detských domovov vyvinie maximálne úsilie pre umiestňovanie detí prednostne do profesionálnych rodín.
 
Zásadou prijatia nového člena do Združenia zástupcov neštátnych detských domovov bude jeho angažovanosť pre rodinné formy náhradnej starostlivosti, medzi ktoré ZZNDeD zaraďuje aj profesionálne rodiny.
 
Zapísané na Valnom zhromaždení ZZNDeD v Tepličke nad Váhom, dňa 21. 6.2007
 
Podpisy členov:
 
DeD Potôčik Moštenica
Detské centrum pre Teba Cemjata
DCHD Považská Bystrica
DeD Sv. Jozefa Turzovka
DeD Jelka
OZ Nová rodina Lučenec
Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?