Úvodná stránka Kontakty
Detským domovom chýbajú profesionálni rodičia II.

Deti z detských domov už nemusia žiť vo veľkých kolektívoch s viacerými vychovávateľmi. Atmosféru bežnej rodiny a výchovu v podmienkach "ako doma" im môžu poskytnúť profesionálni rodičia. O možnosť stať sa zamestnancom detského domova a vziať deti do svojej domácnosti nemajú ľudia z horného Zemplína záujem.

HORNÝ ZEMPLÍN. Podľa vedúcej oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Humennom Jany Andruchovej má Prešovský kraj (PSK) 8 štátnych a 3 neštátne detské domovy (DD). Dokopy v nich žije 655 detí. Podľa platného zákona má v profesionálnej rodine vyrastať každé dieťa do troch rokov, ktoré súd umiestnil do DeD.

ČO je profesionálne rodičovstvo

Profesionálne rodičovstvo je forma starostlivosti, pri ktorej sa človek stáva zamestnancom DeD a stará sa o dieťa doma. Má mať osobnostné kvality a čistý výpis z registra trestov. Stačí aj stredoškolské vzdelanie s maturitou, neskôr absolvuje odbornú prípravu. Podpíše pracovnú zmluvu s DeD, výchova detí je jeho pracovnou náplňou a berie za to plat. Štát prispieva na stravu, ošatenie a náklady na bývanie pre dieťa premiestnené z DeD. "Cieľom je poskytnúť mu domov dovtedy, kým sa nebude môcť vrátiť do svojej biologickej rodiny, nepôjde do pestúnskej starostlivosti, alebo nebude osvojené. Je to v podstate akási prestupná stanica," približuje Andruchová. Jeden profesionálny rodič sa môže starať najviac o tri deti. Ak sa pre túto prácu rozhodnú manželia, môže u nich dočasný domov nájsť až šesť detí. "Vekové obmedzenia detí nie sú. Môžu sa starať aj o deti do dosiahnutia plnoletosti. Rešpektujeme súrodenecké vzťahy," hovorí. Záujemcovia o profesionálne rodičovstvo si DeD, v ktorom chú takto pracovať, môžu vybrať.

Nezáujem aj napriek propagácii

Deti z DeD žijú v PSK v 56 samostatných skupinách. K tomu v 4 špecializovaných pre deti do troch rokov, v 6 špecializovaných pre deti so zdravotným postihnutím, v 2 diagnostických a v jednej pre mladých dospelých bývajúcich individuálne. Aj napriek propagácii profesionálneho rodičovstva v regióne Jana Andruchová hovorí, že z tunajších DeD sa len 59 detí dostalo do 30 profesionálnych rodín. To nespĺňa očakávania. Aj Korzár sa už počas leta v mnohých obciach horného Zemplína stretol s plagátmi, v ktorých ÚPSVaR Humenné a napríklad DeD Hostovice v okrese Snina informujú nezamestnaných o možnostiach takejto práce. Realitou, ktorú Andruchová potvrdila, je to, že doteraz ich žiadny záujemca nekontaktoval. Záujem vziať si deti do vlastných rodín majú síce niektorí zamestnanci DeD. No len v minimálnej miere.

Hľadanie dôvodov

Dôvody nezáujmu verejnosti ÚPSVaR v Humennom zatiaľ bližšie nešpecifikuje. Keďže sa o takéto zamestnanie v regióne nikto nezaujímal, nemôžu ani zistiť, čo ľudí odrádza. Korzár sa preto zaujímal, či to nie je kvôli tomu, že si ľudia myslia, že ich byty alebo domy sú na to malé a mali to meniť? "Nie. Nie sú žiadne kritériá a ani štandardy, ktoré by stanovovali veľkosť bytu či domu záujemcov, alebo vybavenie ich domácnosti," ozrejmila Andruchová.

Vo všeobecnosti teda platí, že dieťa môže ísť k profesionálnym rodičom bývať bez toho, aby pre neho museli mať samostatnú izbu. Jednoducho, kvôli tomu, aby sa zamestnali ako profesionálni rodičia nemusia kupovať väčšie byty, alebo rovno rodinné domy. Bližšie a obšírnejšie informácie záujemcovia získajú na každom úrade práce. Andruchová vraví, že dúfajú, že Zemplínčania takúto možnosť prehodnotia. Tým pomôžu nielen úspešne transformovať DeD, dajú tunajším deťom šancu žiť tak ako ich rovesníci, ale aj čiastočne vyriešia aj problém nezamestnanosti.

ANNA KORNAJOVÁ, KORZÁR, 28.10.2008

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?