Úvodná stránka Kontakty
Profesionálna rodina ako kotva vzťahov v prístave

Niečo o deťoch v prístave...
Aj deti v detských domovoch a ostatných ústavných zariadeniach pôsobia na pohľad krásne, spokojne a šťastne. Máte pocit, že sú to romantické lodičky.
Ale bez kotvy! Bez istôt, bezpečia, bez možnosti zaistenia, bez vzťahov...
Detský domov je prístav, ale vôbec nie pokojný, vlny sa v ňom búria, loďky sa zmietajú na vlnách...
Deti majú všetko (hmotné) a predsa, ak nemajú vzťahy, ak necítia lásku od blízkej osoby, nemajú nič..

Čo môžeme urobiť pre tieto deti
Jednou z možností, ako pomôcť deťom, ktoré by mali svoje detstvo prežiť v domovoch je, okrem adopcie a pestúnstva, aj možnosť profesionálneho rodičovstva. Výraz profesionálne rodičovstvo je pre pár ľudí dobre známy, no mnohým naopak nič nehovorí.

Čo teda znamená byťprofesionálnym rodičom?

Pozrime si najprv, čo o tom hovorí zákon:
Profesionálna náhradná výchova v rodine – je to forma náhradnej výchovy, ktorá dáva možnosť dostať sa do rodinného prostredia aj tým deťom, ktoré z právneho hľadiska nie je možné adoptovať ani sa ich nepodarilo umiestniť do pestúnskej starostlivosti. Poslaním tejto formy je poskytnúť prechodnú starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, ktoré je umiestnené v inštitúcii (detské domovy, špeciálne výchovné zariadenia, špeciálne internátne školy). Do profesionálnej náhradnej výchovy môžu byť jednej osobe zverené najviac 3 deti, pričom starostlivosť o jedno dieťa predstavuje polovičnú mzdu.
Osoba profesionálne vykonávajúca profesionálnu náhradnú výchovu v rodine sa stáva zamestnancom príslušného zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené. Profesionálny rodič musí prejsť obdobným procesom posudzovania a prípravy, ako adoptívny alebo pestúnsky rodič, pričom sa sledujú osobné a osobnostné predpoklady. V tomto type starostlivosti dostáva rodina finančné prostriedky na úhradu priamych nákladov zvereného dieťaťa vo výške, akú má k dispozícii príslušné zariadenie zo štátneho rozpočtu. Táto forma náhradného rodičovstva bola u nás prvýkrát právne zakotvená v roku 1993 v Zákone o školských zariadeniach č. 279/93 a v praxi sa uplatňuje od roku 1996.

Radosti a úskalia profesionálneho rodičovstva.

Na začiatku: Profesionálne rodičovstvo začína v skutočnosti skôr, ako dostanete malé bezbranné stvorenie, ktoré bude od prvého momentu plne závisle od vás. Začína niekde pri vašom rozhodnutí STAŤ SA profesionálnou mamou, či otcom. Teda rozhodnutie, najčastejšie ženy-matky budem profesionálnou mamou je to prvé, potom príde pocit radosti a šťastia: budeme mať dieťatko! Treba pripraviť všetko potrebné... (pozná to každá mama, ktorá čaká svoje dieťa). Tento pocit však o chvíľu vystrieda naliehavý pocit zodpovednosti a určitých obáv z nového, nepoznaného („Zvládnem to? Budem to vedieť?...“ Aj tento pocit je, myslím, dobre známy vari každej mame), ale prvé obavy opäť vystrieda úvodný dojem príjemného očakávania nového prírastku do rodiny.

Prvé RADOSTI však zároveň striedajú aj prvé ÚSKALIA:

– treba sa podeliť so svojim nápadom s manželom, s deťmi a najbližšími príbuznými....
– choďte do najbližšieho detského domova, zistite, ako to tam „chodí“ s „profirodičmi“ a dohodnite sa, čo a ako. Dozviete sa, čo sa od vás očakáva, čo sa požaduje a čo máte robiť ďalej.
A čo sa od vás vlastne očakáva a požaduje?
– dôležité je mať minimálne stredoškolské vzdelanie (vzdelanie v sociálnom, pedagogickom, zdravotníckom odbore je výhodou najmä do budúcnosti, ale nie podmienkou)
– zúčastniť sa certifikovaného kurzu pre profesionálnych rodičov (ktorý vám sprostredkuje detský domov alebo si ho môžete individuálne zabezpečiť cez ÚPSVaR, organizáciu Návrat alebo Úsmev ako dar)
– rozhodnutie ísť naplno do vzťahu s dieťaťom, hoci viem, že ten vzťah je len na neurčite dlhú chvíľu.
– k povinnostiam o.i. patrí aj pravidelná účasť na stretnutiach profesionálnych rodičov raz za mesiac na pôde detského domova (DeD)
– vedenie denných záznamov o dieťati, mesačných individuálnych výchovných plánov, aj aktívna spolupráca v tíme odborníkov domova (psychológ, soc.pracovník...) smerujúca k pozitívnemu napredovaniu a rastu vám zvereného dieťaťa, ale aj spolupráca s biologickými, či pestúnskymi, či adoptívnymi rodičmi.

Okrem týchto informácií sa dozviete aj na akú mzdu máte nárok, aké dieťatko môžete dostať, aké vybavenie pre dieťa vám môže poskytnúť DeD atď. (aspoň u nás v Detskom domove POHODA to „chodí“ približne takto).
Svoje radosti a úskalia má aj obdobie „uprostred“, keď už máte dieťatko doma alebo „na konci“, keď vám z detského domova oznámia, že majú možného záujemcu o drobčeka a teda vaše poslanie profesionálneho rodiča sa naplnilo. Z kapacitných dôvodov časopisu Pezinčan ich nemôžeme uverejniť v plnom rozsahu. Záujemcovia ich nájdu na www.pezinok.sk v časti služby/sociálne služby).
Myslím, že byť profesionálnym rodičom je úžasné. Hoci hranica tohto vzťahu je ozaj tenká, priam tenučká... Profesionálnosť v rodičovstve nespočíva v zákaze lásky (voči profi-dieťatku), ale v schopnosti jeho uvoľnenia z našej lásky. Viem, že „naše“ profidetičky môžem ľúbiť z celého srdca, ale tiež viem, že keď príde ten čas, musím ich pustiť, musím ich nechať vzlietnuť do náruče nových rodičov. A hoci to bude bolieť, vydržím to, lebo viem že i za tú chvíľu, ktorú s nami strávili, som im dala všetko, čo ich môže v budúcnosti podržať nad vodou. Už teraz sa teším, že opäť „príde“ ďalšie (žiaľ nechcené) dieťatko, ktoré nájde útočisko v našich srdciach, hoci tiež len na chvíľu. Ale keby to mali byť jediné najkrajšie chvíle v jeho živote, tak nech sú to tie u nás...
Verím, že príbeh o loďkách v prístave povzbudí ľudí k odvahe, aby sa nebáli zariskovať svoju lásku a dať ju tým, ktorí ju akútne potrebujú hoci len na chvíľu.

Prvý kontakt na odborníkov z oblasti profesionálneho rodičovstva možno získať na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, Milada Hegyiová, tel. 033/6901132, e-mail: hegyiova.milada@msupezinok.sk

Mária Magátová
profesionálna mama, liečebný pedagóg

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?