Úvodná stránka Kontakty
Združenie zástupcov neštátnych detských domovov už aj na internete....

na obrázku - stretnutie zástupcov neštátnych detských domovov v SR a zástupcov VÚC na Chate Detského centra v Ľubochni v roku 2005

A je to tu! Už aj neštátne detské domovy - DeD, majú svoju internetovú stránku. Ako to začalo? Nuž na podnet Detského centra z Ružomberka, prvej slovenskej spoločnosti pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti sa 21.10.2004 zišlo v Ružomberku na Gejdáku 11 zástupcov z 5 dovtedy založených neštánych detských domovov alebo ich zriaďovateľov - DeD sv. Nikolaja Medzilaborce, DeD sv. Antona Rohožník, DeD Náhradné rodiny DC, DeD Detský smiech Mníchova Lehota pri Trenčíne, DCHD Považšká Bystrica a do konca roku sa pridali DeD Moštenica, DeD Domov v Rodine Košice a Domov detí Ľubietová. Tam sa dohodli na vzájomnej spolupráci, vytvorili tzv. inšitút „spoločnej dohody“ o ďalšom pôsobení. Zástupca „spoločnej dohody“ Dr. Viktor Blaho, bol ešte v tom istom roku menovaný do Výboru Fóra riaditeľov DeD v SR, kde zastupoval neštátne detské domovy. Dvojročná spolupráca, počas ktorej sa pridali postupne aj ďalšie neštátne DeD, vyústila v roku 2006 do založenia samostatného právneho subjektu, občianskeho združenia Združenia zástupcov neštátnych detských domovov - ZZNDeD.

na obrázku - ustanovujúca schôdza o.z. Združenia zástupcov neštátnych detských domovov - ZZNDeD v Ružomberku 29. 3.2006

Na ustanovujúcej schôdzi ZZNDeD v Penzióne Anna v Ružomberku, sa dňa 29. 3.2006 zišli zástupcovia trinástich neštátnych detských domovov. Okrem volieb do orgánov združenia a iných odborných bodov programu vystúpili s odbornou témou aj hostia z MPSVaR SR Odboru Sociálnej inklúzie a z Akreditačnej komisie MPSVaR SR. Za prvého predsedu bol na jednoročné funkčné obdobie zvolený Dr. Viktor Blaho, prezident Detského centra a riaditeľ prvého virtuálneho neštátneho detského domova na Slovensku, ktorý má sieť profesionálnych náhradných rodín. Do Výboru ZZNDeD boli ďalej zvolení Ing. Libor Kobyda - Detský domov Detský smiech o.z. Trenčín-Soblahov, Mgr. Janka Trvalová - Domov detí Ľubietová a Silvia Pančíková z detského domova Náhradné rodiny DC v Ružomberku. V súčasnosti je v združení zastúpených 19 neštátnych detských domovov z 21. Za predsedu na nové funkčné obdobie bol zvolený Ing. Libor Kobyda. Vo Výbore ZZNDeD pracujú od novembra 2008 Ing. Libor Kobyda - riaditeľ Detského domova o.z. Detský smiech Mníchova Lehota, PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka Detského domova Náhradné rodiny Detského centra, Mgr. Janka Trvalová - riaditeľka Domova detí Banská Bystrica (pôvodne Domov detí Ľubietová). Za predsedu Revíznej komisie ZZNDeD bol zvolený PaedDr. Viktor Blaho, prezident DC.

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?