Úvodná stránka Kontakty
Pozvánka na ďalšie kurzy prípravy pre profesionálnych rodičov

Všetkým záujemcom oznamujeme, že ďalší kurz prípravy profesionálnych rodičov začína už

7. februára 2014

zo začiatkom o 14,30 v Detskom centre na K. Sidora 136 v Ružomberku.

Dĺžka kurzu je 60 hodín, osvedčilo sa nám stretávanie 1 krát týždenne po 6 hodín. Samozrejme, že je možná aj dohoda medzi účastníkmi kurzu o frekvencii stretávania. Cena kurzu je 160,- €. Doporučujeme však, aby sa kurzu zúčastnil aj partner budúceho profesionálneho rodiča (niektorí zamestnávatelia medzi nimi aj Detské centrum, to vyžadujú), pre ktorého máme špeciálnu cenu 80,- €.  Pre účastníkov kurzu, ktorí majú vysokoškolské špeciálno-pedagogické vzdelanie II. stupňa sa kurz po dohode s nimi skráti na 40 hodín a cena za kurzu je 110,- €. Ak máte záujem o absolvovanie kurzu, kontaktujte našu organizáciu. PhDr Pančíková 0903 725 109 Mgr. Balážová 0918 372 482.

Záujemca je na kurz prijatý potvrdením e-mailovej, písomnej, telefonickej prihlášky organizátorom a zaplatením celej ceny za kurz, alebo zaplatením prvej splátky vo výške minimálne 50,- €, u partnera 25,- € na účet 294547342/0200.

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?