Úvodná stránka Kontakty
Ďalšia akreditovaná príprava profesionálnych rodičov

Detské centrum Slovensko organizuje náhradnú starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách už od roku 1999. Túto svoju prax zúročuje aj v špecializovanej príprave budúcich profesionálnych rodičov. Ďalší kurz akreditovanej prípravy pre profesionálnych rodičov overenej v dlhoročnej praxi začína už

13.02.2015

zo začiatkom o 14,30 v Detskom centre na K. Sidora 136 v Ružomberku. Dĺžka kurzu je 60 hodín, osvedčilo sa nám stretávanie 1 krát týždenne po 6 hodín. Je možná aj dohoda medzi účastníkmi kurzu o frekvencii stretávania. Cena kurzu je 160,- €. Doporučujeme však, aby sa kurzu zúčastnil aj partner budúceho profesionálneho rodiča (niektorí zamestnávatelia medzi nimi aj Detské centrum, to vyžadujú), pre ktorého máme špeciálnu cenu 80,- €.  Pre účastníkov kurzu, ktorí majú vysokoškolské špeciálno-pedagogické vzdelanie II. stupňa sa kurz po dohode s nimi skráti na 40 hodín a cena za kurzu je 110,- €.

Záujemca je na kurz prijatý potvrdením e-mailovej, písomnej, telefonickej prihlášky organizátorom a zaplatením celej ceny za kurz, alebo zaplatením prvej splátky vo výške minimálne 50,- €, u partnera 25,- € na účet 294547342/0200.

Kontakty: 

int_ded_150 

DETSKÉ CENTRUM
K. Sidora 134
034 01 Ružomberok

vedúca kurzu PhDr. Silvia Pančíková
tel. 0903 725 109
e-mail: kurzPR@detskecentrum.sk

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?