Úvodná stránka Kontakty
Zamestnáme profesionálnych náhradných rodičov pre 7 detí

Detské centrum zamestná 2 profesionálnych náhradných rodičov - manželov pre 7 detí. Ideálne by bolo, keby deti mohli prijať do vlastného prostredia - rodinného domu, ktorý ma dostatok obývateľných priestorov. Obidvaja manželia budú zamestnancami Detského centra. Rodina bude hospodáriť z prideleného ročného rozpočtu. Vlastné deti manželov sú vítané.

Ďalšie podmienky: minimálne maturita, špeciálna pedagogika vítaná, bezúhonnosť, ďalšie zamestnanie u otca nie je prekážkou.

Môžu sa hlásiť aj zaujemcovia, ktorí nemajú dostatočné vlastné priestory na bývanie pre ďalších 8 detí, ale sú ochotní sa presťahovať na čas potreby do priestorov - rodinného domu Detského centra, ktorý DC intenzívne hľadá.

Kontakt:

Email: rodina@detskecentrum.sk

telefón: 0903 731 750 ( od 26. 8 do 6. 9 nevolajte, len napíšte e-mail)

23. august 2011

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?