Úvodná stránka Kontakty
PROFESIONÁLNA RODINA - POSLANIE ZAMESTNANÍM, alebo ako si robiť z ľudí "dobrý deň"?

Národný projekt Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, realizovaný z podpory Európskeho sociálneho fondu.

V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity:

  • Propagácia profesionálneho rodičovstva
  • Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
  • Vzdelávanie riaditeľov a zamestnancov detských domovov
  • Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov
  • Empirický sociologický výskum ÚS v PR
  • Materiálovo- technické zabezpečenie


Z príhovoru PaedDr. Jána Sihelského, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v informačných materiáloch vydaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny:

"Národný projekt Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, ktorý sa realizuje z podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, by mal napomôcť tomu, aby sa zvýšil počet profesionálnych rodičov na Slovensku a čo najväčšiemu počtu detí z detských domovov sa mohla poskytovať náhradná starostlivosť v profesionálnych rodinách",

vyplýva, že projekt by mal napomôcť zvýšiť záujem o profesiu profesionálneho rodiča. To, ako sa však tento projekt realizuje je podľa mňa skôr kontraproduktívne. Namiesto toho, aby sa najprv vytvorili miesta profesinálnych rodičov v detských domovoch, robí si Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - SPDD Úsmev ako dar z ľudí "dobrý deň!

Tvrdia, čo vidno aj z ich internetovej stránky, že profesionálnych rodičov je stále málo. Je prinajmenšom zaujímavé, že propagáciu profesionálneho rodičovstva robí subjekt, ktorý nie len podľa môjho názoru, svojou angažovanosťou do transformácie detských domovov, doslova "zabetónoval" detské domovy na dlhé veky, alebo žeby našich priateľov a kolegov pomáhajúcim deťom v detských domovoch presvedčil Európsky sociálny fond!? Toto nemienim skúmať, ani ma to nezaujíma, len škoda, že sa neopýtali, ako je to so záujmom našich spoluobčanov o profesiu profesionálneho rodiča tých subjektov, ktoré sa s profesionálnymi rodinami zaoberajú hlbšie už od ich počiatku. Dozvedeli by sa totiž, že záujemcov je dosť, len sa nemajú kde zamestnať. Alebo, žeby bolo vhodnejšie najprv absolvovať špeciálne školenia PRIDE v SPDD - Úsmev ako dar, (čím vôbec nechcem povedať, že PRIDE nie je dobrý program, práve naopak) a potom si zháňať prácu? Nuž aj to má možno niečo "do seba", len sa mi to zdá "nefér".

Názor na to majú aj občania, ktorí by radi dali deťom kus miesta vo svojom srdci, aj bez sľubovaného notebooku z národného projektu, len sú zúfalí, pretože ich nechce nikto zamestnať, aj napriek tomu, že v detských domovoch je ešte stále detí "neúrekom". Hoci sa na národný projekt vynaloží v prepočte na slovenské koruny niekoľko desiatok miliónov slovenských korún, na vytvorenie nových pracovných miest profesionálneho rodiča akosi neostáva. O čom to potom je?

PaedDr. Viktor Blaho

DETSKÉ CENTRUM,
prvá slovenská spoločnosť pre pomoc
deťom v náhradnej starostlivosti

VAŠE NÁZORY

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?