Úvodná stránka Kontakty
Centrum pre deti a rodiny - CDR sv. Antona Rohožník


Sme neštátne centrum pre deti a rodiny, rodinného typu, ktorý v roku 2000 založili rehoľné sestry Kapucínky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Našim poslaním je pomáhať deťom a ich rodinám, ktoré sú často v ohrození a núdzi, ako aj odovzdávať im etické, morálne a iné ľudské hodnoty potrebné k rozvoju osobnosti. Pobyt detí u nás vnímame ako dočasnú záležitosť. Vieme, že najlepším domovom pre dieťa je rodina, preto napomáhame k ich návratu, pokiaľ je to možné, k biologickým rodičom, v inom prípade sprostredkujeme rodinu náhradnú.

Po ukoncení činnosti Inštitútu sestier kapucínok NSJ v domove detí a ich zriadovateľskej kompetencie k 31.12. 2013, zariadenie od 1.1.2014 plynulo a bez personálnych zmien nadviazalo na dovtedajšiu činnosť, už ako Domov detí sv. Antona o.z.

V súčastnosti máme všetky deti umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách.

Dávame deťom naše srdce, vytvárame rodinné prostredie a snažíme sa im dodať istotu, že sú chcené a milované napriek všetkému, čo doteraz zažili. Spolupracujeme aj s náhradnými rodinami. Odchodom dieťaťa sa náš kontakt nekončí, ale premieňa sa v priateľstvá a celoživotnú oporu. K takémuto ľudskejšiemu svetu sa snažíme prispieť aj my.

Adresa a iné kontakty:

Centrum pre deti a rodiny sv. Antona, o.z.

Pri potoku 45/3, 90638 Rohožník

IČO: 423 530 92

telefón: 0905/852351 – riaditeľ domova detí

 

Číslo bankového účtu v SLSP: 5050605203/0900

                     
Štatutárny zástupca a riaditeľ: Mgr. Ján Dubníček       
Zástupca riaditeľa a sociálny pracovník: Mgr. Katarína Malicherová, č.t. 0905 339 672
Psychológ: Mgr. Zuzana Pajonková

Účtovné oddelenie: Mgr. Lucia Rudavská

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?